04/2017 Maďarsko11/2017 Workshop Dravci Míchal08/2017 Švařec10/2017 Podzimní Kublov10/2017 Svatá pavučiny10/2017 Moravské Toskánsko11/2017 Workshop dravci Kuchyňková11/2017 Workshop Dravci Prosický09/2017 ZOO Praha04/2017 Mladá Boleslav - Sysel